Nasza firma świadczy usługi w zakresie kruszenia, sortowania i konfekcjonowania żelostopów oraz materiałów sypkich. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie brykietowania żelostopów. Gwarantujemy solidność i terminowość dostaw oraz wysoką jakość oferowanych materiałów.

Stale zwiększamy asortyment oferowanych towarów oraz podnosimy jakość świadczonych usług. Wraz z naszymi partnerami oferujemy dobrze wyposażoną bazę magazynową  wraz z obsługą. Służymy również Państwu zdobytą przez nas  wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

W ofercie naszej firmy posiadamy między innymi:

1. surowce metalurgiczne

1.2 nawęglacze :
- na bazie koksiku
- na bazie antracytu
- na bazie grafitu


1.3 węglik krzemu metalurgiczny


1.4  żelazostopy :
-żelazokrzem (gat. :15-75)
-żelazokrzem off grade
-brykiety : FeSi , FeMn , FeSiMn , FeCr
-żelazoniob
-żelazochrom
-żelazofosfor
-żelazokrzemomangan
-żelazomangan ( HC , MC)
-żelazotytan
-żelazowolfram


1.5 metale
krzem
nikiel
mangan
chrom
kobalt
molibden                                                                                                                                                                                                                                             aluminium
inne


1.6 surowce ceramiczne
-proszki krzemionkowe
-węgliki krzemu


1.7 biopaliwa
- pellet drzewny


1.8 usługi dodatkowe
-kruszenie
-konfekcjonowanie
-mielenie

Postać oraz granulometria oferowanych towarów jest realizowana wg indywidualnych zapotrzebowań klientów.

Zapraszamy do współpracy i liczymy na zainteresowanie przedstawioną ofertą.